Krav

Fylkesmannen i Oslo og Akershus trakk sine innsigelser mot bygging av nye E18 på to premisser hvorav det ene var at tunell under Glenne er umulig å bygge.

 

Faktum er at tunell under Glenne er fullt mulig å bygge.

 

Grunnborringer som Glennetjernets Venner har analysert .

viser at det er fullt mulig å bygge en fjelltunell under Glenne og at det ikke er spesielt vanskelig eller komplisert.

 

Grunnborrings data lå ikke på høring før vedtak av kommundelplan 2012.

 

 

Fylkesmannens innsigelse er dermed trukket på feilaktig grunnlag. Innsigelsen må derfor ansees fortsatt å gjelde. Ski kommunes kommende reguleringsvedtak vil dermed lide av faktafeil og saksbehandlingsfeil.

 

Vi vill derfor kreve at tunell alternativ under glenne blir utredet og lagt frem som ett alternativ før vedtak av kommunedelplan.

copyright @ glennetjern.no 2014

 

E-mail: Waalhighland@glennetjern.no